Wrocław: Katedra Judaistyki im. T. Taubego

Judaistyka w Polsce

Dane kontaktowe:

strona internetowa:  https://judaistyka.uni.wroc.pl/

Facebook:  https://www.facebook.com/judaistykauwr

instagram:  https://www.instagram.com/judaistyka_uwr/

Adres do korespondencji:

Katedra Judaistyki im. T. Taubego
Uniwersytet Wrocławski
ul. Św. Jadwigi 3/4

50-266 Wrocław

telefon:  (71) 375 2811

e-mail: judaistyka@uwr.edu.pl

 

 

Początkowo – ponad trzydzieści lat temu – byliśmy małą grupą entuzjastów skupioną wokół prof. Jerzego Woronczaka. Dziś tworzymy samodzielną Katedrę Judaistyki zatrudniającą świetny zespół pracowników naukowo-dydaktycznych, wolontariuszy, licznych współpracowników i doktorantów.

Pod względem dydaktycznym Katedra oferuje pełny program studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich z naciskiem na bogatą ofertę językową (hebrajski współczesny, jidysz, hebrajski biblijny, ladino), blok zajęć historycznych, literaturoznawczych i kulturoznawczych od czasów biblijnych po współczesny Izrael. Na studiach licencjackich oferujemy ścieżkę ogólno-akademicką lub edukatorską. Nasi studenci zdobywają krajowe i międzynarodowe stypendia oraz nagrody, a absolwenci pracują w najciekawszych miejscach, w których wykorzystują wiedzę judaistyczną.

Pod względem naukowym jesteśmy dumni z wyjątkowo szerokich zainteresowań badawczych reprezentowanych przez nasz zespół: od historii społecznej chasydyzmu, przez badania kobiece i genderowe, silny nacisk na literaturę jidysz i ladino, monumentalne przedsięwzięcia edytorskie, historię kulturalną XIX- i XX-wiecznych Żydów polskich, badania historii i pamięci po Zagładzie, aż po kulturę współczesnego Izraela. Nasze prace ukazują się nie tylko w dwóch prowadzonych przez Katedrę seriach naukowych Bibliotheca Judaica i Makor/Źródła, lecz także we wszystkich najważniejszych krajowych i zagranicznych wydawnictwach i czasopismach judaistycznych.

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów. Obecnie nasi studenci na studia I i II stopnia korzystają ze stypendiów im. Lilki i Kuby Kronhillów. Nasi studenci studiów I, II i III stopnia mogą odbyć semestralne lub dwusemestralne pobyty studyjne na wybranych uczelniach w ramach programu Erasmus+. Ważnym elementem programu nauczania na wrocławskiej judaistyce są praktyki zawodowe, które student odbywa w czasie czwartego semestru studiów licencjackich w wymiarze 30 godz. Naczelnym celem praktyk jest: „Student – wykorzystując wiedzę o współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce, zdobytą w czasie wykładów i konwersatoriów – poprzez konkretne działania, poznaje problemy mniejszości narodowych i religijnych oraz specyfikę funkcjonowania instytucji zajmujących się tą problematyką. Student uczy się działać w środowiskach mniejszościowych, dowiaduje się o sposobach ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce”. Koło Naukowe „Sznirele Perele” zostało założone w 2004 roku. Jest jednym z najbardziej aktywnych i rozpoznawalnych studenckich kół na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

 

Pracownicy:

Agnieszka August-Zarębska (p.o. kierownika 2020/2021) – literatura ladino,kultura sefardyjska

Jagoda Budzik – literatura hebrajska, kulturoznawstwo

Ester Csillag-Klein – współczesny hebrajski

Tomasz Duda – współczesny hebrajski

Agnieszka Jagodzińska – współczesna historia kultury

Monika Jaremków – bibliotekarka, historia książki żydowskiej

Anna Kałużna (sekretariat) – jidysz, teatr żydowski

Kamil Kijek – Holokaust, historia społeczna, socjologia

Leszek Kwiatkowski – hebrajski współczesny i biblijny

Joanna Lisek (za-ca kierownika ds. ogólnych) – literatura jidysz, studia genderowe

Katarzyna Liszka (za-ca kierownika ds. dydaktycznych) – filozofia żydowska, Holokaust

Barbara Pendzich – historia wczesnonowożytna

Karolina Szymaniak – literatura jidysz, kulturoznawstwo

Wojciech Tworek – judaizm, żydowska duchowość, chasydyzm
Marcin Wodziński – historia społeczna nowożytnych Żydów, chasydyzm

 

Doktoranci:

Tomasz Bernaś
Bartosz Majchrzak
Anna Nienartowicz
Adam Stepnowski
Mikołaj Wojciechowski

 

Projekty: link do strony:  https://judaistyka.uni.wroc.pl/katedra-judaistyki/projekty/

Sprawdź inne miasta