Wstąp do PTSŻ

Dołącz do Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Członkiem PTSŻ może zostać każdy, kto prowadzi badania dotyczące tematyki żydowskiej i pragnie realizować cele statutowe Towarzystwa. Osoby zainteresowane wstąpieniem prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji i przesłanie jej do PTSŻ w formie elektronicznej na adres ptsz.news@gmail.com.

Decyzję o przyjęciu do PTSŻ podejmuje zarząd w procedurze głosowania.

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie i musi zostać opłacona do końca czerwca danego roku.

Członkowie PTSŻ otrzymują newsletter i mają dostęp do elektronicznego wydania czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik”, mogą ponadto brać udział w wydarzeniach organizowanych przez PTSŻ, takich jak warsztaty i konferencje. Każdy członek zaprezentować swój dorobek na naszej stronie internetowej.