Witamy na stronie
Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich UWAGA: niektóre elementy strony są jeszcze w budowie. Prosimy o wyrozumiałość

Kilka słów o nas

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich jest stowarzyszeniem o charakterze naukowym, którego celem jest prowadzenie, promocja i popularyzacja badań nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce.

Zjazd założycielski PTSŻ odbył się w dniach 23-25 listopada 1995.  w Krakowie przy okazji konferencji naukowej pt. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Inicjatorami jej byli trzej profesorowie: Józef Andrzej Gierowski (1922-2006; kierownik Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ), Jerzy Tomaszewski (1930-2014; kierownik Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Uniwersytetu Warszawskiego) i Daniel Grinberg (ówczesny dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie).

W zjeździe założycielskim wzięło udział 55 członków- założycieli. Uchwalono wówczas statut i ukonstytuowały się pierwsze władze. W lutym 1996 r. PTSŻ zarejestrowane zostało jako stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. W 1997 zarząd PTSŻ powołał pierwszą redakcję periodyku PTSŻ („Studia Judaica. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich”), będącego organem towarzystwa. Czasopismo to ukazuje się do dzisiaj, pod tytułem „Studia Judaica. Półrocznik”.

Kraków - synagoga-Wysoka01
fot. A. Trzciński
Pi_czów - synagoga01
fot. A. Trzciński

PTSŻ cyklicznie organizuje przeglądowe konferencje pt. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich (1995, 1998, 2002, 2007, 2010, 2014, 2018, najbliższa obędzie się w 2022 r.). Materiały z nich publikowane były jako osobne tomy, oraz na łamach „Studia Judaica”. Ponadto PTSŻ organizuje warsztaty, konferencje tematyczne i działa na niwie promocji studiów żydowskich.

Od początku funkcjonowania Towarzystwa jego siedziba mieści się w Krakowie, początkowo przy ul. Batorego, gdzie działał Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce UJ, następnie zaś przy ul. Józefa 19 w Instytucie Judaistyki UJ. Obecnie mieści się na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Członkiem PTSŻ może zostać każdy, kto prowadzi badania z zakresu studiów żydowskich i chce realizować cele statutowe towarzystwa. Decyzję o przyjęciu podejmuje zarząd.

Aktualności
Zobacz wszystkie

Nasze cele

Dane kontaktowe

Adres:

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Wydział Historii

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Email: ptsz.sekretariat@gmail.com

Konto bankowe:
PKO S.A. Oddział w Krakowie nr:

82 1240 4722 1111 0000 4856 0379


Formularz kontaktowy