Kraków: Instytut Judaistyki

Judaistyka w Polsce

 

Dane kontaktowe

Józefa 19

31-056 Kraków

www.judaistyka.uj.edu.pl

www.facebook.com/Instytut.Judaistyki

https://www.instagram.com/judaistyka_uj/

 

Informacje o jednostce:

Początki Instytutu Judaistyki UJ sięgają 1986 r., kiedy to uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołano do życia Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce. Działalność Zakładu zainaugurowała międzynarodowa konferencja pt. „Autonomia Żydów w Rzeczypospolitej szlacheckiej”, która była zarazem pierwszym w Polsce po II wojnie światowej międzynarodowym spotkaniem uczonych zajmujących się tematyką żydowską. W 2000 r., w związku z reorganizacją struktur uniwersyteckich, jednostka przekształcona została w Katedrę Judaistyki UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Dąbrowy. W chwili powstania Katedra składała się z Zakładu Historii Żydów oraz Zakładu Kultury Żydów, uzupełnionych w 2011 r. o Zakład Historii Judaizmu i Literatur Żydowskich. Z dniem 1 października 2012 r. w oparciu o dotychczasową bazę instytucjonalną rozpoczął działalność Instytut Judaistyki UJ. Zmiana ta nastąpiła równolegle z uruchomieniem pierwszych w Polsce dwustopniowych studiów na kierunku judaistyka. Na przestrzeni lat w strukturze jednostki pojawiły się również: Pracownia Badań nad Historią i Kulturą Żydów w Polsce i Relacjami Polsko-Żydowskimi im. Marcella i Marii Roth, Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem i Relacjami Polsko-Izraelskimi im. T. Herzla i O. Thona, a przy Instytucie afiliowany został Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ.

Obecnie Instytut współpracuje z uniwersytetami, jednostkami badawczymi oraz organizacjami i instytucjami żydowskimi w Polsce i zagranicą, w tym m.in. z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie, Uniwersytetem w Tel-Awiwie, University College London, Ambasadą Izraela w Warszawie, Konsulatem Generalnym USA w Krakowie, Polską Akademią Umiejętności, Polską Akademią Nauk, Muzeum Krakowa, Żydowskim Muzeum Galicja, Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie i Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC Krakow).

W 2002 r. jednostka zaczęła wydawać własny periodyk “Scripta Judaica Cracoviensia” (notowany na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Publikowane są w nim artykuły i recenzje wyłącznie w językach obcych (angielskim, francuskim i niemieckim) dotyczące różnych aspektów historii i kultury Żydów od starożytności po czasy współczesne.

Od 2010 r. siedziba Instytutu Judaistyki UJ znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w zabytkowym budynku Collegium Kazimierzowskiego przy ul. Józefa 19. Instytut posiada specjalistyczną bibliotekę, która obecnie liczy ok. 10 tys. woluminów. Gromadzone są w niej publikacje polskie i zagraniczne dotyczące szeroko pojętej judaistyki, w tym także w językach jidysz i hebrajskim.

W Instytucie zatrudnionych jest 15 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym 7 samodzielnych pracowników naukowych). Studia w jednostce lub związanych z nią programach odbywa ok. 120 studentów. Program studiów na kierunku judaistyka obejmuje historię Żydów od czasów biblijnych po XXI w. oraz kulturę i literaturę żydowską. Studenci uczą się także języka hebrajskiego i jidysz. Dotychczas studia judaistyczne na UJ ukończyło ponad 1000 osób. Od 2001 roku w ramach Instytutu działa również  Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ. Organizuje ono wyjazdy naukowo-badawcze, konferencje, spotkania. Wydaje także własne czasopismo “Judaista”.

 

Pracownicy

dr hab. Michał Galas, prof. UJ

dr Edyta Gawron

dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ

dr hab. Leszek Hońdo

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk

mgr Karolina Koprowska

mgr Sapir Librowski-Sher

dr hab. Michał Marciak, prof. UJ

dr Alicja Maślak-Maciejewska

dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ

dr hab. Marcin Starzyński, prof. UJ

dr Monika Stępień

dr Magda Sara Szwabowicz

dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ

dr Marek Tuszewicki

dr Ewa Węgrzyn

dr Przemysław Zarubin

 

Doktoranci

Adelina Hetnar-Michaldo

Apolonia Kuc

Sławomir Pastuszka

Maksymilian Puzio

Karolina Sierzputowska

Anna Smywińska-Pohl

Anna Rataj

Sprawdź inne miasta