Władze

Nasze obecne władze (2018-2022)

Zarząd

dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ – prezes
dr hab. Anna Michałowska-Mycielska – wiceprezes
dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ – skarbnik
dr Alicja Maślak-Maciejewska – sekretarz
dr hab. Małgorzata Domagalska, prof. UŁ – członek zarządu
dr hab. Alina Molisak – członek zarządu
prof. dr hab. Andrzej Trzciński – członek zarządu
dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. URz – członek zarządu
dr hab. Marzena Zawanowska – członek zarządu

Komisja rewizyjna

dr hab. Michał Marciak – przewodniczący
prof. dr hab. Maria Kłańska
prof. dr hab. Artur Patek
dr Ewa Wiatr