Władze

Poprzednie zarządy

Zarząd (2014-2018)

dr hab. Michał Galas – prezes prof. dr hab. Marcin Wodziński – wiceprezes dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. PAN – skarbnik dr hab. Magdalena Ruta – sekretarz dr hab. Krzysztof Makowski, prof. UAM dr hab. Andrzej Trzciński, prof. UMCS dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. URz dr hab. Anna Michałowska-Mycielska dr Małgorzata Domagalska

Komisja rewizyjna (2014-2018)

dr Edyta Gawron – przewodnicząca dr Joanna Lisek ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel dr Marzena Zawanowska dr hab. Łukasz Tomasz Sroka

Zarząd (2010-2014)

dr hab. Jan Doktór
dr Małgorzata Domagalska
dr hab. Michał Galas
dr hab. Krzysztof Makowski, prof. UAM
dr Artur Markowski
dr Magdalena Ruta
dr hab. Wacław Wierzbieniec
prof. dr hab. Marcin Wodziński

Komisja rewizyjna (2010-2014)

dr Edyta Gawron
dr Zdzisław Jan Kapera
prof. dr hab. Andrzej Trzciński
ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
dr Marzena Zawanowska

Zarząd (2007-2010)

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – prezes
prof. dr hab. Daniel Grinberg – wiceprezes
dr hab. Wacław Wierzbieniec – skarbnik
dr Magdalena Ruta – sekretarz
dr hab. Michał Galas
prof. dr hab. Jan Lewandowski
prof. dr hab. Krzysztof Makowski
dr hab. Andrzej Trzciński
prof. dr hab. Marcin Wodziński

Komisja rewizyjna (2007-2010)

dr Zdzisław Kapera

dr Adam Kopciowski
dr hab. Konrad Zieliński
prof. dr hab. Jerzy Ochmann
mgr Marzena Zawanowska