What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies

Do 30 kwietnia 2021 zapraszamy naukowców zajmujących się studiami żydowskimi do zgłaszania propozycji paneli z referatami oraz doktorantów do aplikowania o uczestnictwo w sesji posterowej w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej prowadzonej online: “What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies”.

•    Termin konferencji online: 3-7 października 2021

Celem konferencji jest dyskusja nad nowymi kierunkami w interdyscyplinarnych badaniach skupionych na tematyce Żydów z Europy Wschodniej i Środkowej.

Centralnym punktem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest multimedialna wystawa narracyjna, czerpiąca z najlepszych i najnowszych badań naukowych.  Jej powstanie to wynik współpracy badaczy z Polski, Izraela i Ameryki Północnej, którzy pod przewodnictwem prof. Barbary Kirshenblett-Gimblett stworzyli otwartą narrację historyczną, rozpoczynającą się w X wieku i rozwijającą opowieść aż do współczesności.

Wystawa dotyka wielu zagadnień metodologicznych i teoretycznych, które są kluczowe dla studiów żydowskich. Stanowi ona inspirację dla konferencji “What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies”.

Podczas konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. następujące pytania: Co kryje się pod określeniem “studia żydowskie”? W jakim kierunku powinny się rozwijać? Jakimi paradygmatami się kierować? Które teoretyczne i metodologiczne dokonania współczesnej humanistyki powinny kształtować studia żydowskie? Jak badacze z rożnych dziedzin – historii, nauk społecznych, literatury, kultury wizualnej, studiów performatywnych – wpływają na studia żydowskie? Co daje studiom żydowskim podejście interdyscyplinarne? Jaki jest wpływ badań nad życiem Żydów w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rozumienie historii w ogóle?

Szczegóły i formularz zgłoszenia na stronie: https://www.polin.pl/pl/whats-new-whats-next-2021

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich jest partnerem tego wydarzenia.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on mix
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Sprawdź pozostałe wpisy