VIII Ogólnopolska konferencja “Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Kraków, 28–30 września 2022 roku

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na kolejną konferencję Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich pt. „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, która odbędzie się w dniach 28–30 września 2022 r. w Krakowie, w gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17. To cykliczne wydarzenie już od 25 lat gromadzi wielu polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się tematami żydowskimi. Konferencja ma charakter przeglądowy i służy prezentacji najnowszych badań judaistycznych prowadzonych na gruncie polskim. Zapraszamy zatem do zgłaszania referatów dotyczących szeroko pojętych studiów żydowskich. Wzorem lat ubiegłych organizatorzy przewidują możliwość publikacji artykułów w materiałach pokonferencyjnych.

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2022 r. Zgłoszenia o maksymalnej objętości jednej strony (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł referatu, abstrakt), prosimy przesyłać na adres ptsz.konferencja2022@gmail.com. Osoby nienależące do PTSŻ prosimy o dołączenie krótkiego CV. Decyzję o przyjęciu referatu przekażemy do końca kwietnia 2022 r., a zarys programu do połowy czerwca 2022 r.

Opłata konferencyjna dla osób nienależących do PTSŻ wynosi 200 zł.

Opłata konferencyjna dla członków PTSŻ, którzy do 31 marca 2022 r. uregulują zaległe składki, a także dla osób, które do tego czasu skutecznie zapiszą się do Towarzystwa, wynosi 50 zł (prosimy o przesłanie potwierdzenia uregulowania zaległych składek i opłaty konferencyjnej na adres ptsz.sekretariat@gmail.com do 15 maja 2022 r.).

Opłaty prosimy wpłacać na konto nr 82 1240 4722 1111 0000 4856 0379 Z opłaty zwolnieni są członkowie Komisji Historii i Kultury Żydów PAU.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do PTSŻ proszone są o wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na adres pocztowy: ( PTSŻ, c/ o Instytut Judaistyki UJ, 31 – 056 Kraków, ul. Józefa 19 ) lub mailowy: ptsz.sekretariat@gmail.com.

Bliższe informacje na temat konferencji zostaną umieszczone na stronie PTSŻ: https://jewishstudies.pl.

W trakcie obrad będzie również miało miejsce Walne Zgromadzenie PTSŻ, podczas którego zostaną wybrane nowe władze.

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego: dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ (prezeska PTSŻ)

dr hab. Anna Michałowska-Mycielska, prof. UW (wiceprezeska PTSŻ)

Call for Papers w formacie PDF

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on vk
Share on tumblr
Share on mix
Share on pocket
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Sprawdź pozostałe wpisy