Witold Wojciech Mędykowski

Witold Wojciech Mędykowski, dr hab. inż., historyk, politolog, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie.
Zainteresowania naukowe: stosunki polsko-żydowskie, kultura żydowska, Holokaust, II wojna światowa, konflikty etniczne, historia gospodarcza, historia wojskowości, politologia, archiwistyka.
Wybrane publikacje: T. Głowiński, D. Koreś, W. Mędykowski, JW. Sienkiewicz, Z Armii Andersa do Armii Izraela. Drogi żydowskich żołnierzy Wojska Polskiego do niepodległego Izraela, TPE, Warszawa-Jerozolima, 2020; Mędykowski, W., Macht Arbeit Frei? German Economic Policy and Forced Labor of Jews in the General Government, 1939-1943. Boston: ASP, 2018; W. Mędykowski, W cieniu gigantów: Pogromy 1941 roku w byłej sowieckiej strefie okupacyjnej, PWN, Jerozolima, 2018; The First to be Destroyed: The Jewish Community of Kleczew and the Beginning of the Final Solution, A. Głowacka-Penczyńska, T. Kawski, W. Mędykowski, ASP, Boston, 2015.
Edytorstwo: Podliszewski Abraham, Z pamiętników podróży 1907 r. (Palestyna przed laty dwudziestu), red. W. Mędykowski, PWN, Jerozolima-Warszawa 2020; Żabotyński Włodzimierz Zeew, Państwo żydowskie, red. W. Mędykowski, PWN, Jerozolima-Warszawa, 2019; Zaderecki Tadeusz, Lwów under the Swastika. The Destruction of the Jewish Community through the Eyes of a Polish Writer. ed. W. Mędykowski, Jerusalem: Yad Vashem, 2018; Weissberg, Dow, The Whistle of the Train Woke Me Up. A Jewish Boy in the Lwów Ghetto and in Hiding in Warsaw, ed. W. Medykowski, Yad Vashem, Jerusalem, 2016 (Hebrew); Ben Z. Redner, A Jewish Policeman from Lwów. An Early Account 1941-1943, ed. E. Gawron, W. Mędykowski, Yad Vashem, Jerusalem 2015.
Artykuły: “Modes of Survival, Techniques of Hiding, and Relations with the Local Population: The Polish Case”, [w:] Hiding, Sheltering, and Borrowing Identities. Avenues of Rescue during the Holocaust, ed. D. Michman, Yad Vashem, Jerusalem, 2017, ss. 45-56; ‘The Pogroms in the Former Soviet Occupation Areas in the Summer of 1941’, [w:] Romania and the Holocaust. Events-Contexts-Aftermath, S. Geissbühler, ed., Ibidem Verlag, Stuttgart, 2016, ss. 115-129; “Oczyma ofiar. Postrzeganie OUN, UPA i Ukraińców przez Żydów w latach Zagłady”, [w:] OUN, UPA i zagłada Żydów, ed. A. Zięba, Księgarnia Akademicka, Kraków, 2016, ss. 581-630. ‘Der jüdische Kampf um Lebensunterhalt in den Ghettos des Generalgouvernements’, w: Lebenswelt Ghetto: Alltag und Soziales Umfeld während der nazionalsozialistischen Verfolgung, Hrsg. I. Hansen, K. Steffen und J. Tauber, Harrassowitz Vlg., Wiesbaden, 2013, ss. 226-241.

Informacja na tej podstronie została przygotowana i opublikowana przez członka/inię PTSŻ i to on/a odpowiada za jej treść.