Mirosław Wójcik

Mirosław Wójcik, dr hab. prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ur. 1960 r.; historyk literatury, edytor i tłumacz; biograf Emila Zegadłowicza, autor pierwszej w historii polskiej literatury monografii życia i twórczości autora Zmór (Pan na Gorzeniu, Wydawnictwo UJK, Kielce 2005; również w jego opracowaniu Zmory w serii Biblioteka Narodowa, Wrocław 2006). Zainteresowania naukowe: historia literatury okresu Dwudziestolecia międzywojennego (twórczość Emila Zegadłowicza, Jerzego i Witolda Hulewiczów, Brunona Schulza, działalność teatralna Stanisławy Wysockiej) i współczesna (twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego); edytorstwo; literatura i kultura żydowska. Ostatnio opublikowane książki: Emil Zegadłowicz, Natan, syn Dawida (Sind Sie Jude?), Wydawnictwo UJK, Kielce 2021, Kultury Żydów, t. 1: Śródziemnomorskie początki; t. 2: Barwy diaspory, red. David Biale (tłum), ŻIH, Warszawa 2018-2019; Lucjan Zawistowski, Pamiętnik wygnańca z roku 1863 (opracowanie), IFP, Kielce 2015; Yaffa Eliach, Chasydzkie opowieści z czasów Holokaustu (tłum.), ŻIH, Warszawa 2014;  Yosef Hayim Yerushalmi, ZACHOR. Żydowska historia i żydowska pamięć (tłum.), ŻIH, Warszawa 2014; Alice Coleman Schelling, Alicja po drugiej stronie drzwi (tłum.), ŻIH, Warszawa 2013; Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938), PIW, Warszawa 2009, Michael Skakun, Scenariusz ocalenia (tłum.) W.A.B., Warszawa 2009, „Bo Ty jesteś moje Fatum”. Listy Stanisławy Wysockiej do Emila Zegadłowicza 1924–1935, IFP, Kielce 2008. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Stowarzyszenia Żydowskiego Instytutu Historycznego, współpracuje z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego, współedytor Dzieł Zebranych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (edycja krytyczna pod red. Włodzimierza Boleckiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków) oraz Dzieł Zebranych Brunona Schulza (edycja krytyczna pod redakcją Jerzego Jarzębskiego, Włodzimierza Boleckiego i Stanisława Rośka, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk;  publikował na łamach m.in. „Polinu”, „Akcentu”, „Tekstów Drugich”, „Midrasza”; http://mswojcik.thatswho.im

Informacja na tej podstronie została przygotowana i opublikowana przez członka/inię PTSŻ i to on/a odpowiada za jej treść.