Magdalena Sitarz

Germanistka, dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: język, kultura i literatura jidysz, Szolem Asz, Jicchok Kacenelson, przekładoznawstwo. Najważniejsze publikacje: Z dziejów jidysz – jednego z języków żydowskich. Wprowadzenie do nauki języka dla szkół  wyższych, Kraków: Universitas 1992; Yiddish and Polish Proverbs. Contrastive Analysis Against Cultural Background, Kraków: PAU  2000; Literatura jako medium pamięci. Świat powieści Szolema Asza, Kraków: WUJ 2010; Literature as a Medium for Memory. The Universe of Sholem Asch’s Novels, Frankfurt am Main: Peter Lang 2013; (współautorstwo z Andrzejem Pawelcem): Itzhak Katzenelson’s Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk in translation: the first four decades, „Scripta Judaica”  (2017).  73-81.

Informacja na tej podstronie została przygotowana i opublikowana przez członka/inię PTSŻ i to on/a odpowiada za jej treść.