Andrzej Pawelec

Anglista, filozof, tłumacz, dr hab., prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: językoznawstwo ogólne, przekładoznawstwo, literatura i kultura jidysz, Emily Dickinson,  Jicchok Kacenelson. Wybrane publikacje: Znaczenie ucieleśnione. Propozycje kręgu Lakoffa (Kraków 2005); Metafora pojęciowa a tradycja (Kraków 2006); Prepositional network models. A hermeneutical case study (Kraków 2009); (współautorstwo z Magdaleną Sitarz): Yitskhok Katsenelson’s ‘Dos lid fun oysgehargetn yidishn folk’. A story of the manuscripts and editions, w: Andrzej Kątny, Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska (red.) Ashkenazim and Sephardim: Language Miscellanea,  Frankfurt am Main: Peter Lang 2019, str. 125-139.

Informacja na tej podstronie została przygotowana i opublikowana przez członka/inię PTSŻ i to on/a odpowiada za jej treść.