Alina Molisak

Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim od 1993 roku, doktor nauk humanistycznych od2003 roku. Wygłaszała gościnnie wykłady na uniwersytetach w Berlinie(m.in. Gastdozentur w semestrze zimowym 2007/2008), Hamburgu (Gastdozentur w semstrze zimowym 2015/2016), Bonn, Mainz i Tybindze. Jest członkiem Gesellschaft füreuropäisch-jüdische Literaturstudien, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich i Polskiego Towarzystwa Jidyszystycznego.

Zainteresowania badawcze:

 • literatura Zagłady;
 • literatura polsko-żydowska;
 • odmiany tożsamości;
 • poetyka miejskich przestrzeni XX-wiecznych.

 

Ważniejsze publikacje:

a) książki autorskie

 • Judaizm jako los. Rzecz o BogdanieWojdowskim, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004;
 • Żydowska Warszawa – żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku, IBL PAN, Warszawa 2016.

b) redakcja wybranych książek zbiorowych:

 • Stosowność i forma. Jak opowiadać oZagładzie, red. M. Głowiński, K. Chmielewska,K. Makaruk, A.Molisak, T. Żukowski, Universitas, Kraków 2005;
 • Pisarze polsko-żydowscy XX wieku.Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Dom WydawniczyElipsa, Warszawa 2006;
 • Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. by A. Molisak and S. Ronen, Warsaw 2010;
 • Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Universitas, Kraków 2010;
 • Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, Hrsg.  M. Marszałek and A. Molisak, Berlin 2010;
 • Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej,
  red. A .Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa 2011;
 • Galician Polyphony. Places and Voices, ed. A. Molisak, J. Wierzejska, Warszawa 2015
 • The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives: In Memory of I. L. Peretz, ed. A. Molisak i S. Ronen, Cambridge Scholara Publisihng, 2017;
 • Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red K. Chmielewska, A. Molisak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.
 • Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68, red A. Molisak, P. Czapliński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019.

 

c) wybrane artykuły z ostatnich lat:

 • Schreiben im Auftrag der Toten. Mediumistische Erzälstrategien in der polnischer Literatur, [w:] Nach dem Vergessen. Rekurse auf dem Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, ed. M. Marszałek, A. Molisak, Berlin, 2010;
 • Zionism in Polish, or on a Few of Jakub Appenszlak’s  Texts, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed by A. Molisak and S. Ronen, Warszawa 2010;
 • Syjonizm po polsku czyli o kilku tekstach Jakuba Appenszlaka, [w:] Ślady obecności, red. S. Buryła and A. Molisak, Krakow 2010;
 • The Jewish Nation – A Few Remarks on Literature, “Shofar. An Interdisciplinary Journal for Jewish Studies”, Vol. 29, wiosna 2011, nr 3, Indiana;
 • Literacki portret “Śródborowianki” – miejsce i środowisko, “Slavia Occidentalis Iaponica”, 2011, vol. 14, Tokyo;
 • Tuwim i queer, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tozsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A. Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa, 2011, s. 71–82;
 • Literackie ślady żydowskich migracji pierwszej połowy XX wieku, [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, s. 227-241;
 • Jüdische Identität in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, [w:] Osteuropäisch-jüdische Literaturen im 20. und 21. Jahhunder: Identität und Poetik, red. Klavdia Smola, Otto Sander Verlag, 2013;
 • Przestępczość wielkomiejska-prostytucja- portret literacki Ostjuden – Warszawa i Berlin, [w:] popularna XX wieku – przeglądy – analizy – interpretacje, red. E. Bartos, M. Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013;
 • “Spisek wam wszystko wyjaśni…”, [w:] (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014;
 • Sandauer i żydowskość – na przykładzie książki “O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…)” oraz jej recepcji, [w:] Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. A.S. Kowalczyk, K. Hryniewicz, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2014;
 • Kręgi kultury, [w:] Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do państwa Izrael. Żydzi w Polsce. 1000 lat wspólnych losów, red. L. Będkowski, A. Brzostowska, Warszawa 2014;
 • The Jewish Nation, [w:] “LETTRE INTERNATIONALE” (Magyar), Spring 2014 (92), s. 12-15;
 • Żydowska Warszawa – żydowski Berlin w pierwszej połowie XX wieku. Różne wersje religijności, „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi” 2015, nr 6 (VI), s. 129-143;
 • „Szmalec i żydowskie złoto”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 25 (45), s. 209-234;
 • „Judaizm jako los” On the Essay by Bogdan Wojdowski, „POLIN. Studies in Polish Jewry” 2015, vol. 28, s. 441-456;
 • „Neuland” czyli dyslokacja ideału, „Przegląd Hmuniastyczny” 2015, nr 4.
 • Zwei Denkmäler fűr Gerechten in Warschau. Gedenken nach 1989, [w:] Nach dem Holocaust. Medien postkatastropischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland, red. A. Artwińska, A. Tippner, Frankfurt 2017, s. 111-130.
 • Między (pozorną) sielanką a nieistnieniem, [w:] Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 193-220.
 • Rachel Auerbach – powojenne spojrzenie na Treblinkę, [w:] Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 280-292.
 • Sprawiedliwi w kaplicy, [w:] Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red. K. Chmielewska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 35-54.
 • Elijah the Prophet: Leśmian and the Interwar Polish-Jewish Poets, [w:] The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives, red. A. Molisak, S. Ronen, Cambridge 2017, s. 107-116.
 • Ein Messias aus Galizien? Jakob Frank und seine Lehren in Olga Tokarczuks “Księgi Jakubowe”, [w:] Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen – Begegnungen – Verflechtungen, red. M. Baran-Szołtys i in., Wiedeń 2018, s. 233-246.
 • Einfluss des Krieges auf die traditionelle jüdische Gemeinde -“Di Shmuglers” von Ojzer Warszawski,, [w:] Der Erste Weltkrieg in Mitteleuropa: Kultur und Gesellschaft im Umbruch, red. Anna Wołkowicz, unter Mitwirkung von Agnieszka Jezierska Wiśniewska, Grażyna Kwiecińska und Krzysztof Tkaczyk, Ptere Lang, Berlin 2019.
 • On Behalf of the Dead: Mediumistic Writing on the Holocaust in Polish Literature,, [w:] The “Spectral Turn” Jewish Ghosts in the Polish Post-Holocaust Imaginaire, red. Zuzanna Dziuban, Transcript Verlag, Bielefeld 2019.
 • Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz, [w:] “Studia Judaica” 2019, nr 1 (43).
 • “Dybuk” albo żydowska (nie)obecność w Humaniu, [w:] “Porównania” 2019, nr 1 (24).
 • Zapisana wspólnota – narracje emigrantów Marca’68,, [w:] Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca ’68, red. Alina Molisak, Przemysław Czapliński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019.
 • „MADAGASKAR” – projekty i fragmenty nieistniejącego dramatu Bogdana Wojdowskiego, w: Teksty Drugie 2020 nr 3
 • Polacy i  Zagłada. Nowa szkoła historyczna, w: Teksty Drugie 2020 nr 3
 • Żydzi w przestrzeni wiejskiej – żydowskie dwory, w: Kwartalnik Historii Żydów 2020 nr 1
 • “Polenaktion”  – Zbąszyń… Na przykładzie dyskursu publicystycznego “Naszego Przeglądu”, w: Kwartalnik Historii Żydów 2020 nr 1
 • 1939 – 1941 – eine besondere Epoche in Lwów/Lwiw…, w: <Blondzhende Stern>. Jüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine als Grenzgänger zwischen Kulturen in Ost und West.  Hg. Und Einleitung.: Kerstin Schoor, Ievgeniia Voloshchuk, Borys Bigun, Göttingen, 2020.
Informacja na tej podstronie została przygotowana i opublikowana przez członka/inię PTSŻ i to on/a odpowiada za jej treść.