Pomiń nawigację
A A A

Welcome on page
Polish Association for Jewish Studies

 • A. Trzciński, Sieniawa
 • baner 1
 • baner 2
 • A. Trzciński, Druja
 • A. Trzciński, Niebylec

wrzesień 2014 - odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa PTSŻ pt. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

 • IMG_2788.JPG
 • IMG_2798.JPG
 • IMG_2806.JPG
 • IMG_2797.JPG
 • IMG_2837.JPG
 • IMG_2816.JPG
 • IMG_2826.JPG
 • IMG_2809.JPG
 • IMG_2833.JPG
 • IMG_2824.JPG
 • IMG_2791.JPG
 • IMG_2839.JPG
 • IMG_2851.JPG
 • IMG_2857.JPG
 • IMG_2852.JPG
 • IMG_2849.JPG
 • IMG_20141001_093335.jpg
 • IMG_2843.JPG
 • IMG_2859.JPG
 • IMG_20141001_093344.jpg
 • IMG_20141001_120040.jpg
 • IMG_20141001_130904.jpg
 • IMG_20141001_133917.jpg
 • IMG_20141001_134319.jpg

 

fot. A. Maślak-Maciejewska

 

Sprawozdanie z VI Konferencji Naukowej

Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

"Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich"

 

W dniach 29 września - 1 października 2014 roku odbyła się VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich", zorganizowana we współpracy z Komisją Historii i Kultury Żydów Polskiej Akademii Umiejętności oraz Instytutem Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie trzydniowego wydarzenia, które dzięki gościnności władz Polskiej Akademii Umiejętności za miejsce obrad przyjęło jej siedzibę przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, wystąpiło przed zgromadzonymi grono kilkudziesięciu uczonych i młodych badaczy reprezentujących ośrodki akademickie, naukowe i kulturalne z kraju i świata, jak również podjęto szereg decyzji istotnych dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Towarzystwa.
 
 
Konferencję rozpoczęła sesja plenarna, podczas której po krótkim powitaniu przybyłych przez prof. Jerzego Wyrozumskiego, Sekretarza Generalnego PAU, prof. Marię Kłańską, Przewodniczącą Komisji Historii i Kultury Żydów PAU, prof. Edwarda Dąbrowę, Dyrektora Instytutu Judaistyki UJ i Pprezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Żydowskich (EAJS), oraz dr hab. Michała Galasa, Prezesa PTSŻ i Skarbnika EAJS, wykłady wygłosili kolejno: reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej dr Sebastian Rejak, który swoje wystąpienie poświęcił tematyce „Studia żydowskie i odrodzenie życia żydowskiego w Polsce a polska polityka zagraniczna”; przedstawiciele Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, prof. Antony Polonsky z Brandeis University i prof. Dariusz Stola, Dyrektor Muzeum, którzy w czasie panelu zatytułowanego „Muzeum Historii Żydów Polskich i jego rola w rozwoju studiów żydowskich w Polsce”, prowadzonego przez prof. Marcina Wodzińskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego, omówili cele, priorytety i zadania kierowanej przez siebie instytucji.
 
 
Po sesji plenarnej zakończonej ożywioną dyskusją, rozpoczęła się właściwa część konferencji, na którą pierwszego dnia złożyły się prowadzone równolegle w trzech salach panele poświęcone tak różnym zagadnieniom, jak filozofia i myśl religijna, dzieje Żydów w okresie starożytnym, demografia i statystyka, historia i kultura Żydów po II wojnie światowej oraz kabała. Jednocześnie zorganizowano w kuluarach zamknięte obrady Zarządu i Komisji Kontrolującej Towarzystwa.
 
 
Późnym popołudniem, już po zakończeniu obrad, doszło do VI Walnego Zgromadzenia PTSŻ, na którym licznie stawili się zarówno dotychczasowi, jak i nowo przyjęci członkowie organizacji. W trakcie spotkania: 1) Prezes Michał Galas przedstawił sprawozdanie z działalności Towarzystwa za ostatnie 4 lata; 2) przyjęto zmieniony, uaktualniony i dostosowany do obecnych i przyszłych wyzwań Statut Towarzystwa; 3) postanowiono o przyznaniu członkostwa honorowego trzem uczonym zasłużonym dla rozwoju studiów żydowskich w Polsce; 4) w głosowaniu tajnym wybrano władze Towarzystwa na kolejną kadencję, w wyniku czego Prezesem ponownie został dr hab. Michał Galas, Wiceprezesem prof. Marcin Wodziński, Sekretarzem dr hab. Magdalena Ruta, zaś Skarbnikiem - dr hab. Stefan Gąsiorowski. Wyłoniono również nowy skład Komisji Rewizyjnej, jak poprzednio wybierając na jej Przewodniczącą dr Edytę Gawron.
 
 
Drugiego dnia wykłady trwały od samego rana, a poświęcone były wielorakiej problematyce. W trakcie 12 paneli poruszono zatem kwestie związane z teatrem, dramatem, literaturą, językiem oraz politycznymi aspektami działalności Żydów w XX wieku, z Zagładą i judaizmem, wreszcie z  dziejami Żydów w okresie nowożytnym, prasą i antysemityzmem. Po całodniowych wystąpieniach i dyskusjach uczestnicy konferencji spotkali się o godz. 18.00 na uroczystym bankiecie, w czasie którego w serdecznej atmosferze, przy suto zastawionym stole i lampce wina, oficjalnie przyznano członkostwo honorowe Towarzystwa prof. Jerzemu Wyrozumskiemu, prof. Jerzemu Tomaszewskiemu i prof. Antony’emu Polonsky’emu, który ponadto w październiku 2014 roku odznaczony został na mocy uchwały senatu UJ tytułem doktora honoris causa.
 
 
Ostatniego dnia konferencji, w środę, uczestnicy wypowiadali się na tematy powiązane ze sztuką, kulturą materialną, upamiętnieniem, dziejami Żydów w zaborze pruskim, socjologią, folklorem i antropologią oraz, ponownie, z literaturą. Obrady tego dnia, jak i całą konferencję zamknęła i podsumowała druga sesja plenarna. W jej trakcie głos zabrali m.in. dr hab. Michał Galas, prof. Marcin Wodziński i dr Joanna Nalewajko-Kulikov, prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych. Oprócz skierowanych ku organizatorom słów pochwały, w wypowiedziach pojawiły się m.in. uwagi o potrzebie dalszej integracji środowiska badaczy związanych z szeroko pojętymi studiami żydowskimi w Polsce, o zacieśnieniu współpracy pomiędzy PTSŻ, PTSJ i innymi organizacjami, o położeniu większego nacisku na badania poświęcone historii Żydów w średniowieczu oraz poszerzeniu oferty dla słuchaczy zainteresowanych okresem Holokaustu na kolejnej, VII konferencji, która przy sprzyjających okolicznościach odbędzie się za 4 lata, w roku 2018.
 
                                                                                                                                                                       K. Niweliński
tworzenie stron www Millenium Studio | strona korzysta z cookies