Pomiń nawigację
A A A

Witamy na stronie
Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

  • baner 1
  • baner 2
  • A. Trzciński, Druja
  • A. Trzciński, Niebylec
  • A. Trzciński, Sieniawa

CfP: Kobieta żydowska

Call for Papers

Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze

Kraków, 26-28 IV 2021

 

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Kobieta żydowska - nowe badania i perspektywy badawcze. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się najnowszym polskim badaniom dotyczącym tematyki kobiecej i genderowej w obrębie studiów żydowskich. Mamy nadzieję, że pogłębiona refleksja merytoryczna i metodologiczna wpłynie ożywczo na rozwój tych kierunków badań. 

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno doświadczonych badaczy, jak i młodych naukowców, przygotowujących rozprawy doktorskie i magisterskie. Szczególnie zachęcamy do zgłaszania referatów dotyczących poniższych obszarów i pytań badawczych:

 

·       Czy i jak pisać żydowską herstorię? - aktualne problemy i zadania badawcze

·       Historia kobiet a historia kobiet i mężczyzn; studia nad "kobiecością" i "męskością"

·       Żydówki a prawo religijne

·       Żydówki w poszczególnych nurtach judaizmu 

·       Żydówki w lokalnych kontekstach (Żydówki w poszczególnych miastach, np. Kraków, Warszawa, Lublin, Lwów, Wilno, Łódź)

·       Edukacja dziewcząt żydowskich 

·       Fundacje i stowarzyszenia kobiece

·       Żydówki a działalność publicystyczna i literacka 

·       Żydówki i ich wkład w dziedzictwo kulturowe

·       Działalność polityczna Żydówek

·       Pamięć, tradycja, upamiętnianie 

·       Ważne, ale zapomniane - bohaterki nieznane

·       Żydówki w okresie Holokaustu

·       Karaimki w dziejach i kulturze

 

Jesteśmy otwarci również na inne zagadnienia związane z tematem konferencji. 

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 IV 2021 r. w Krakowie. Zgłoszenia (tytuł i abstrakt wystąpienia, krótkie CV z zaznaczoną afiliacją i informacją o stopniu naukowym) prosimy przesyłać do dnia 1 listopada na adres: kobieta.zydowska@gmail.com Ogłoszenie przyjętych wystąpień nastąpi 20 listopada 2020. 

Planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych jako tematycznego numeru “Studia Judaica. Półrocznik”. Osoby zainteresowane publikacją będą proszone o nadesłanie artykułów gotowych do druku do 20 kwietnia 2021 roku. Opublikowane zostaną te teksty, które przejdą pozytywną weryfikację w procesie recenzowania przez dwóch niezależnych ekspertów (double blind peer review). Zasady przygotowania tekstów do druku znajdują sie tutaj: http://www.ejournals.eu/SJ/menu/532/

Istnieje możliwość pokrycia przez organizatorów kosztów dojazdu oraz dwóch noclegów w Krakowie. Taką potrzebę prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu konferencyjnym. 

Partnerami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych, Instytut Judaistyki UJ, Katedra Judaistyki im. T. Taubego UWr, Centrum im. M. Anielewicza na Wydziale Historii UW, Pracownia Kultury i Historii Żydów UMCS, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ, Zakład Historii i Kultury Żydów przy Instytucie Historii UR. 

Konferencja jest dofinansowana z programu MNiSW “Doskonała nauka – wsparcie konferencji naukowych”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem PTSŻ (ptsz.sekretariat@gmail.com)

 

Komitet organizacyjny: 

Dr hab. Stefan Gąsiorowski (UJ)

Dr hab. Joanna Lisek (UWr)

Dr Alicja Maślak-Maciejewska (UJ) 

Dr hab. Anna Michałowska-Mycielska (UW)

Dr hab. Magdalena Ruta (UJ)

Dr Agata Rybińska (UMCS)

Dr hab. Wacław Wierzbieniec (UR)

 

Poniżej można pobrać CfP w formacie pdf

tworzenie stron www Millenium Studio | strona korzysta z cookies