Pomiń nawigację
A A A

Witamy na stronie
Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

  • baner 1
  • baner 2
  • A. Trzciński, Druja
  • A. Trzciński, Niebylec
  • A. Trzciński, Sieniawa

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

 

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych wystosowały apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie obliczania punktacji czasopism humanistycznych. 
 
Treść apelu dostępna jest poniżej (dół strony).
 
 
14 października 2019 r. redaktor naczelny "Studia Judaica" dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ wystosował list do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie punktacji czasopisma "Studia Judaica". Treść listu dostępna jest poniżej (dół strony)
 
***
 
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich zarejestrowane zostało jako stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w lutym 1996 r. Zjazd założycielski odbył się w Krakowie w dniach 21-23 listopada 1995 r. W czasie zjazdu 55. członków-założycieli uchwalono Statut PTSŻ oraz ukonstytuowały się pierwsze władze: Zarząd i Komisja Kontrolująca. II Walne Zgromadzenie PTSŻ odbyło się 24 listopada 1998 r. W 1997 r. Zarząd PTSŻ powołał pierwszą redakcję półrocznika "Studia Judaica". III Walne Zgromadzenie PTSŻ odbyło się 26 listopada 2002 r. IV Walne Zgromadzenie PTSŻ odbyło się 7 lutego 2007 r., V Walne Zgromadzenie odbyło się w 16 czerwca 2010, ostanie VI Walne Zgromadzenie odbyło się 29 września 2014 roku.
Od początku Towarzystwo organizuje przeglądowe konferencje (1995, 1998, 2002, 2007, 2010, 2014) pod wspólnym tytułem "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach", których celem jest przegląd najnowszych badań judaistycznych w Polsce i na świecie. Obecnie do PTSŻ należy 150 osób.
 
Cele Towarzystwa:
(a) prowadzenie, promocja i popularyzacja badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce,
(b) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami o podobnym charakterze,
(c) konsolidacja środowiska naukowego.
 

 

Członkostwo: Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto chce realizować cele Towarzystwa określone w Statucie i przedłoży pisemną deklarację (wraz z ankietą osobową) Zarządowi Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu na członka Towarzystwa podejmuje Zarząd w oparciu o przyjęte przez niego zasady. Roczna składka członkowska wynosi 50 zł.

 

Adres:

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

c/o Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

31-056 Kraków, ul. Józefa 19

e-mail: ptsz.sekretariat@gmail.com
Konto: PKO S.A. Oddział w Krakowie nr 82 1240 4722 1111 0000 4856 0379
REGON: 351228317
NIP: 676-20-55-273

 

 

tworzenie stron www Millenium Studio | strona korzysta z cookies