Pomiń nawigację
A A A

Witamy na stronie
Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

  • baner 1
  • baner 2
  • A. Trzciński, Druja
  • A. Trzciński, Niebylec
  • A. Trzciński, Sieniawa

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

 

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich i Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych wystosowały apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie obliczania punktacji czasopism humanistycznych. 
 
Treść apelu dostępna jest poniżej (dół strony).
 
 
 
***
 
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich zarejestrowane zostało jako stowarzyszenie w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie w lutym 1996 r. Zjazd założycielski odbył się w Krakowie w dniach 21-23 listopada 1995 r. W czasie zjazdu 55. członków-założycieli uchwalono Statut PTSŻ oraz ukonstytuowały się pierwsze władze: Zarząd i Komisja Kontrolująca. II Walne Zgromadzenie PTSŻ odbyło się 24 listopada 1998 r. W 1997 r. Zarząd PTSŻ powołał pierwszą redakcję półrocznika "Studia Judaica". III Walne Zgromadzenie PTSŻ odbyło się 26 listopada 2002 r. IV Walne Zgromadzenie PTSŻ odbyło się 7 lutego 2007 r., V Walne Zgromadzenie odbyło się w 16 czerwca 2010, ostanie VI Walne Zgromadzenie odbyło się 29 września 2014 roku.
Od początku Towarzystwo organizuje przeglądowe konferencje (1995, 1998, 2002, 2007, 2010, 2014) pod wspólnym tytułem "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach", których celem jest przegląd najnowszych badań judaistycznych w Polsce i na świecie. Obecnie do PTSŻ należy 150 osób.
 
Cele Towarzystwa:
(a) prowadzenie, promocja i popularyzacja badań naukowych nad historią i kulturą Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Żydów w Polsce,
(b) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami o podobnym charakterze,
(c) konsolidacja środowiska naukowego.
 

 

Członkostwo: Członkiem Towarzystwa może zostać każdy, kto chce realizować cele Towarzystwa określone w Statucie i przedłoży pisemną deklarację (wraz z ankietą osobową) Zarządowi Towarzystwa. Decyzję o przyjęciu na członka Towarzystwa podejmuje Zarząd w oparciu o przyjęte przez niego zasady. Roczna składka członkowska wynosi 50 zł.

 

Adres:

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

c/o Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

31-056 Kraków, ul. Józefa 19

e-mail: ptsz.sekretariat@gmail.com
Konto: PKO S.A. Oddział w Krakowie nr 82 1240 4722 1111 0000 4856 0379
REGON: 351228317
NIP: 676-20-55-273

 

 

tworzenie stron www Millenium Studio | strona korzysta z cookies